ValidVision. voor een financieel gezond bedrijfsleven

Verhoogt efficiëntie én kwaliteit van financiële audits

Steeds meer en veranderende regels. Een groot tekort aan kennis en capaciteit. Veel en vooral ook saai werk.
Voor de accountant, de CFO, het bestuur én de toezichthouder verandert de jaarlijkse financiële audit in een hoofd-pijndossier. Onnodig!

Met ValidVision behoud je als ondernemer grip op je bedrijf en bewijs je als accountant je meerwaarde.

Efficiëntie en kwaliteit

Productiviteitsverhogingen van 30% tot wel 50% en controle en matching van álle financiële data in plaats van het enkel uitvoeren van steekproeven.

Vooruitkijken en grip op bedrijfsvoering

Van rapportageverplichting en verantwoording afleggen naar overzicht, inzicht in afwijkingen, verbanden en actuele, relevante stuurinformatie.

Veilig en vertrouwd

Eenmalig gecontroleerde en zorgvuldig gevalideerde financiële data. Reproduceerbare audittrail geeft vertrouwen bij toezichthouders en overige stakeholders.

Samenwerking in de financiële keten
moet én kan anders

Accountants die veel tijd kwijt zijn aan het compliant maken van dossiers. CFO’s die verdrinken in toenemende compliancekosten en onvoldoende tijd hebben voor goed onderbouwd advies aan het management. Steeds meer controletaken voor toch al onderbezette toezichthouders. Het uitvoeren van financiële audits móet en kán anders.

Op het ValidVision.Platform werkt iedereen met dezelfde gevalideerde data. Automatisch en continue uitgevoerde controlewerkzaamheden worden vastgelegd in een gedetailleerde audittrail waarmee alle acties en dossiers verklaarbaar zijn. Elke deelnemer in de financiële keten kan doen waar hij goed in is en maximale waarde toevoegen. Het ValidVision.Kenniscentrum faciliteert de onderlinge samenwerking en helpt accountant, controler en CFO bij het vertalen van actuele inzichten naar goed onderbouwd advies.

De voordelen voor de accountant

  • Hoge efficiëntie verlaagt stress en werkdruk
  • Behoud van talent door leuk en betekenisvol werk
  • Waardevol toekomstgericht advies en een hechte samenwerking met je klant

De voordelen voor de CFO

  • Meer grip op de business door continue audit
  • Inzicht in verbeterpotentieel
  • Substantiële besparing audit en control

Zó werkt het ValidVision.Platform

Alle financiële data wordt ingelezen in het ValidVision.Platform, gevolgd door automatische kwaliteitscontroles en de controle van dossiers op volledigheid. Met een druk op de knop worden alle controls uitgevoerd op de integrale dataset. Hierdoor worden onderlinge verbanden en problemen direct inzichtelijk. Alles wat er op het platform gebeurt, is volledig transparant en wordt vastgelegd in een gedetailleerde audittrail. Hiermee zie je iedere controle met vertrouwen tegemoet.

Blogs & nieuws

keyboard_arrow_up