De toekomst
begint nu

Ontdek de kracht van ValidVision

Alle betrokkenen in het financiële auditproces hebben via het ValidVision.Platform toegang tot dezelfde gevalideerde financiële data en controls. Via onderstaande stappen kom je tot een transparante, kwalitatieve financiële audit en verbeterplannen die zijn gebaseerd op concrete, actuele feiten en cijfers.

1. Valideren: inlezen financiële data en automatische controle
Na invoer controleert het platform de ingelezen financiële data op volledigheid en voert een automatische kwaliteitsanalyse uit. Hierbij wordt gekeken of er bestanden ontbreken, de nummering van de banktransacties doorloopt, etc. Vervolgens gaat het platform verder met de standaard controles op diverse posten zoals bijvoorbeeld debiteuren, crediteuren, geldstromen, btw en personeels- en bedrijfskosten.

2. Beoordelen: resultaten in overzichtelijk dashboard
Voor elke post worden de resultaten weergegeven in het dashboard. Alles wat op groen staat vraagt geen verdere aandacht meer. Afwijkingen van de gestelde norm worden rood gemarkeerd voor nadere inspectie. Hierbij kan tot op transactieniveau worden gekeken waardoor de verschillen zijn ontstaan.

3. Beslissen: verdere analyse afwijkingen
Iedere controle beschikt over een detailpagina met inzichten in de oorzaken van de afwijkingen. Blijkt na analyse dat de afwijking geen impact heeft? Dan kan de gebruiker handmatig de oranje- en roodgekleurde controles op groen zetten en voorzien van een opmerking.

4. Verantwoorden: reproduceerbare audittrail
Alle stappen van het inlezen van de data, de resultaten van de controles en de gemaakte opmerkingen worden met tijdsnotitie vastgelegd en bewaard. Dit is de auditrail. Zo weet je precies wie, op welk moment, met welke data, welke bevindingen heeft gedaan.

5. Verbeteren: op feiten en cijfers gebaseerde verbeteracties
Aan de slag met verbeteracties op basis van gevalideerde en geanalyseerde feiten en cijfers.

6. Optimaliseren: continuous auditing en toekomstgerichte besluitvorming
Met het ValidVision.Platform wordt de continue financiële audit snel en transparant uitgevoerd en zijn inzichten beschikbaar op het moment dat deze nodig zijn. Samen met advies voor verbetermogelijkheden. Bijvoorbeeld bij de maandelijkse bestuursbijeenkomst.

7. Sparren: met professionals
De specialisten van het ValidVision.Kenniscentrum beschikken over kennis van zowel accountancy als data-analyse. Deze kennis en ervaring zetten zij in bij:

  • Opleiding en training
  • Praktische ondersteuning aan gebruikers van het platform
  • Ondersteuning bij het analyseren van bevindingen en onderliggende oorzaken

Samen met de accountant en/of de CFO vertalen ze financiële data en klantcases naar waardevol advies ten behoeve van strategie en beleid. Het uiteindelijke resultaat? Een financieel gezond bedrijfsleven!

Zó werkt het
ValidVision.Platform

Efficiëntie en kwaliteit

Productiviteitsverhogingen van 30% tot wel 50% en controle en matching van álle financiële data in plaats van het enkel uitvoeren van steekproeven.

Vooruitkijken en grip op bedrijfsvoering

Van rapportageverplichting en verantwoording afleggen naar overzicht, inzicht in afwijkingen, verbanden en actuele, relevante stuurinformatie.

Veilig en vertrouwd

Eenmalig gecontroleerde en zorgvuldig gevalideerde financiële data. Reproduceerbare audittrail geeft vertrouwen bij toezichthouders en overige stakeholders.

Meer weten over ValidVision?

keyboard_arrow_up