Blog

Finance Transformation in the Digital Era

Het onderzoeksrapport met de titel “Finance Transformation in the Digital Era”, uitgebracht door de UvA en geschreven door Frank Verbeeten en Jan Heinen doet verslag van het onderzoek naar de vraag hoe de Digitale Transformatie in de Finance functie inhoud wordt gegeven. Het geeft een mooi overzicht weer van de uitdagingen en constateringen.

  • Samengevat komt het op het volgende neer:
  • De CFO is bezig met het oplossen van dagelijkse issues
  • Waardoor er weinig ruimte is voor innovatie
  • Voor elk probleem een nieuwe tool; maar dat lost niets op
  • Uitdaging om betrouwbare data te verzamelen
  • Versnippering van data
  • Geen datagedreven cultuur

Vrijwel elk financiële afdeling is bezig met de adoptie van digitale technologie. De keuzes die daarbij gemaakt worden en het tempo waarop dat gebeurt, variëren per organisatie. Het algemene beeld is wel dat de ontwikkelingen en veranderingen stapsgewijs en geleidelijk gaan. Dat heeft ook te maken met de beperkingen van de systemen die in gebruik zijn bij finance. Digitale transformatie bij finance is meer een evolutionair proces dan een revolutie. Het is een van de conclusies van het wetenschappelijke onderzoek Finance Transformation in the Digital Era, uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam (UvA) in samenwerking met financieel opleider Pluc!, het Finance Transformation Forum en Workday. Voor het onderzoek werden ruim 100 CFO’s en finance professionals uit het hogere kader digitaal bevraagd en namen meer dan 75 CFO’s en senior financials deel aan rondetafelgesprekken, forums en 1-op-1 conversaties.

In het onderzoek is onder meer gekeken naar wat de uitdagingen en drempels zijn bij de digitale transformatie van finance. Het oplossen van dagelijkse issues een belangrijke sta-in-de-weg is voor die transformatie en dat er daardoor weinig ruimte en focus is voor innovatie en het ontwikkelen van nieuwe digitale strategieën. Veel organisaties houden vast – blijkt ook uit het onderzoek – aan hun bestaande systeem en voegen voor elk probleem een nieuwe tool of een aanvullend softwarepakket toe. Dat lost het probleem van het hier en nu op, maar daarmee wordt er geen stap richting de toekomst gezet. Dat veel financiële organisaties hun handen niet vrij hebben om te innoveren is deels te wijten aan achterblijvende technologie. Financiële professionals vinden het een uitdaging om betrouwbare data te verzamelen. Als data verspreid is over diverse systemen, kost het in de regel veel tijd om te valideren of iedereen met dezelfde en de laatste gegevens werkt. Geavanceerdere systemen putten steeds uit één en dezelfde actuele databron en bieden rijkere data. Geen posten waar elk reliëf uit verdwenen is, maar data waar de herkomst en oorsprong desgewenst eenvoudig uit op te diepen is.

De achterblijvende technologische vernieuwing en de versnippering van data zijn er mede de oorzaak van dat er geen datagedreven besliscultuur gecreëerd wordt bij veel organisaties. De afdeling van de CFO wordt gezien als de no-department en neemt onvoldoende actief deel aan de initiatieven op het gebied van digitale strategie die een grote impact hebben op de lange termijnontwikkeling van de organisatie. Finance moet een goede balans vinden tussen winst op korte termijn en waardecreatie op lange termijn.

Nieuwe technologie biedt finance uitstekende kansen om strategischer te opereren en een waardevolle, actieve partner van de business te zijn. Dat vraagt om de gevalideerde integrale centraal beheerde data, maar ook om daadkracht, durf en visie bij de CFO om nadrukkelijk die rol te grijpen bij digitale innovatie van de organisatie. De accountant, van oudsher dé vertrouwenspersoon, kan als geen ander de CFO hierbij ondersteunen. Om deze rol goed te kunnen vervullen heeft de accountant en de CFO tools nodig, die hun momenteel ontbreken.

Het volledige onderzoeksrapport vind je hier.

Meer berichten

Klaar om meer te ontdekken?

Wilt u meer weten over ValidVision? Wij helpen u graag verder met de desbetreffende vraag. Bel of mail ons vandaag nog voor een vrijblijvend adviesgesprek.

keyboard_arrow_up