Grip op
verbeterpotentieel

ValidVision.Waardetoets

Elke investering van tijd of geld wil je goed onderbouwen. Met de ValidVision.Waardetoets zie je wat het gebruik van het platform en kenniscentrum jou potentieel oplevert. Elke investering van tijd of geld wil je goed onderbouwen. Met de ValidVision.Waardetoets zie je wat het gebruik van het platform en kenniscentrum jou potentieel oplevert in termen van kwaliteitsverbetering en kostenbesparing. De uitkomst geeft je een helder inzicht in de risico’s, knelpunten en verbetermogelijkheden van jouw organisatie.

Verrassende resultaten uit jouw klantdossier

De waardetoets wordt in vier fases uitgevoerd en levert je al na drie weken inzicht in de voordelen van ValidVision.

Wat levert de ValidVision.Waardetoets jou op?

Met de ValidVision.Waardetoets kun je met een relatief kleine investering de voordelen ervaren van de vele mogelijkheden die ValidVision je biedt. Met de ValidVision.Waardetoets kun je met een relatief kleine investering de voordelen ervaren van de vele mogelijkheden die ValidVision je biedt in de transitie naar een datagestuurde audit. De waardetoets levert je inzicht in:

  • de kwaliteitsverbetering,
  • de kostenbesparing,
  • en het extra verbeterpotentieel.

Kortom, na circa drie weken inzicht in de businesscase voor jouw kantoor!

Efficiëntie en kwaliteit

Productiviteitsverhogingen van 30% tot wel 50% en controle en matching van álle financiële data in plaats van het enkel uitvoeren van steekproeven.

Vooruitkijken en grip op bedrijfsvoering

Van rapportageverplichting en verantwoording afleggen naar overzicht, inzicht in afwijkingen, verbanden en actuele, relevante stuurinformatie.

Veilig en vertrouwd

Eenmalig gecontroleerde en zorgvuldig gevalideerde financiële data. Reproduceerbare audittrail geeft vertrouwen bij toezichthouders en overige stakeholders.

Meer weten over ValidVision?