Onze diensten

ValidVision.Quickscan

Data is het nieuwe goud. Maar hoe vind ik de waardevolle informatie en hoe ontdek ik risico’s die nu onzichtbaar zijn in de brei van data? Dit doe je door de kansen en mogelijkheden te benutten die data-analyse, machine learning en artificial intelligence je bieden. Het ValidVision.Platform biedt je deze mogelijkheden.

Over deze technieken wordt vaak gesproken. Toch zien we dat het voor veel bedrijven nog een uitdaging is om deze tools in te zetten. De onderliggende oorzaak is vaak dat vooraf de businesscase niet helder is. Met de ValidVision.Quickscan wordt binnen een korte periode van maximaal drie weken inzicht gegeven in risico’s die niet in beeld komen met de traditionele business intelligence tools en bij de normale werkzaamheden van de CFO, de controller of de accountant.

Met de ValidVision.Quickscan geven we je inzicht in deze risico’s en op welke wijze je de risico’s kan mitigeren. Het geeft je direct inzicht in de belangrijkste kansen, knelpunten en verbetermogelijkheden. De resultaten van de ValidVision.Quickscan leiden tot duidelijke actiepunten, waardoor je beslissingen kan nemen die de risico’s mitigeren en de performance van de business verbeteren.

Onze aanpak stap voor stap

We starten met een beperkte scope om daarmee samen de eerste risico’s en hun impact inzichtelijk te maken. Op basis van deze eerste ervaringen en verkregen kennis ontstaat inzicht in de businesscase. Van daaruit starten we stap voor stap het verbeterproces.

  1. Vaststellen van de scope (waar liggen de eerste vragen)
  2. Interview met CFO en overige stakeholders
  3. Analyse van de databronnen
  4. Rapportage en advies

Wat levert onze dienstverlening je op?

  • Verborgen risico’s worden zichtbaar;
  • Het opdoen van eerste ervaringen met toepassing moderne tools;
  • Het verkrijgen van inzichten uit gevalideerde data;
  • Basis leggen voor/ondersteuning bieden aan een strategische visie;
  • Bijdragen aan factbased business improvement

Maak kennis en ervaar

Eerst zien dan geloven. Dat kan. Wij laden de recente auditfile en de banktransacties van jouw klant in het ValidVision.Platform en tonen je aan de hand van het dashboard de resultaten. Met ondersteuning van onze accountants van het ValidVision.Kenniscentrum analyseren we de risico’s en zoomen samen met jou in op de achterliggende oorzaken. Op deze wijze geven we inzicht in het gebruiksgemak en leren we je hoe je de bevindingen kan vertalen naar advies- en verbetervoorstellen Alles met als doel om de wendbaarheid en weerbaarheid van de onderneming te verbeteren.

Wil je meer weten over de diensten van ValidVision? Bel of stuur ons een e-mail voor een vrijblijvend adviesgesprek.