Gebruik de benchmark en bepaal je top-3 prioriteiten
voor een toekomstgerichte accountancy organisatie

Bepaal je top-3 beleidsprioriteiten!

Continu audit basis voor adviezen

Omdat de financiële audit continue automatisch voor de klant wordt uitgevoerd, houd je als accountant tijd over voor cijferanalyse en uitvoeren van toekomstgerichte scenario’s. Je krijgt beter inzicht in het verbeterpotentieel en de risico’s ervan op de totale bedrijfsvoering van de klant, kortom een goede basis voor aanvullende adviesdiensten.

Veel efficiëntere audit

Doordat financiële data continue automatisch worden gevalideerd wordt sterk bespaard op ‘handwerk’ en omslachtige werkstappen in de voorbereiding op de audit. Tegelijkertijd omvat ValidVision de noodzakelijke instrumenten voor het uitvoeren van financiële controles en regisseren van correcties alsmede communicatie met stakeholders. Zo loopt de efficiencywinst op tot wel meer dan 30%.