Wat levert onze dienstverlening je als financier of kredietverstrekker op?

Continu inzicht en control

Inzicht in value drivers en terugbetalingscapaciteit (EV)

Gevalideerde data

Maak kennis met ValidVision

Ervaar de vernieuwende samenwerking in de financiële keten; meerwaarde voor het werk van de CFO én uitdagender werk voor de accountant.

Wij houden je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, zodat je als één van de eersten de voordelen ervaart.

Financier & kredietverstrekker

Als financier en kredietverstrekker heb je informatie nodig van de onderneming over zijn terugbetalingscapaciteit op de korte en lange termijn. Om het debiteurenrisico te monitoren vindt er informatie-uitwisseling plaats tussen financier en ondernemer. De rapportages vinden veelal plaats op hoofdlijnen en met behulp van totalen. Een gedetailleerde informatie over de betrouwbaarheid van de data, de bevindingen met betrekking tot de controls en de value drivers van de onderneming is vaak niet voorhanden. Maar hoe bewaak je als financier de betrouwbaarheid van deze informatie en hoe hou je efficiënt en effectief controle op de risico’s en de continuïteit veronderstellingen?

Met het ValidVision.Platform wordt periodiek automatisch de financiële en operationele gegevens in het platform geladen en worden de controls uitgevoerd. Het dashboard geeft je continu inzicht in de prestaties van de kredietnemer zonder dat er data over en weer uitgewisseld hoeft te worden. Indien gewenst kan het ValidVision.Platform de gegevens voor de jaarlijkse controle van de onderneming middels het Standard Business Reporting (SBR) aanleveren.

Start vandaag met een financieel gezond bedijfsleven