Gevalideerde data is dé zuurstof voor ondernemers

Grip op de business

Inzicht in verbeterpotentieel

Professionele factbased oordeelsvorming

Scenario planning, rol als business regisseur

Versterken van vertrouwen bestuur, RvC en financiers

Substantiële besparing audit en control

Je blijft eigenaar van de data

Maak kennis met ValidVision

Ervaar de vernieuwende samenwerking in de financiële keten; meerwaarde voor het werk van de CFO én uitdagender werk voor de accountant.

Wij houden je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, zodat je als één van de eersten de voordelen ervaart.

De vernieuwde standaard voor samenwerking in de financiële keten

Voor CFO’s en ondernemers die regelmatig toekomstgerichte beslissingen baseren op bedrijfsdata, vormt ValidVision een Platform waarmee betrouwbare beslissingen rond omzetvoorspelbaarheid, ROI-prognoses en efficiencyverbeteringen kunnen worden gerealiseerd. In tegenstelling tot andere oplossingen zoals Business Intelligence tools en datawarehouses bevat ValidVision tevens de formele structuur om volledig geautomatiseerd audits en compliancy werkzaamheden uit te voeren en wat leidt tot sterke besparingen op het inhuren van accountants.

Anders dan bij reguliere business intelligence oplossingen of Excel, werkt ValidVision vanuit de integrale – op kwaliteit en volledigheid gecontroleerde – financiële dataset van de klant waardoor de auditkwaliteit sterk verbetert ten opzichte van reguliere ‘steekproef’ gebaseerde audits. Bovendien ontstaat er zo een schat aan data inzetbaar voor bedrijfsbeslissingen en operationele en strategische stuurbaarheid van het bedrijf.

Het ValidVision.Platform

Met het ValidVision.Platform wordt de financiële data van jouw klanten ingelezen in het platform.

Wij zorgen voor een veilige koppeling, voeren een eerste data-kwaliteitscontrole uit en ontzorgen jouw klant in het aansluitingsproces. Wil je meer weten?

CFO / Controller

Als CFO is digitalisering en waardecreatie uit data een belangrijke factor in je werk. Het is inmiddels een voorwaarde voor het bereiken van zakelijk succes geworden. Dit vertaalt zich in adequaat reageren op technologische en organisatorische veranderingen, factbased besturen en met je team en accountant als businesscoach, maximaal waardecreatie realiseren uit jouw data. Het datagedreven werken levert objectieve meetcriteria op voor continuous controlling, met als resultaat voldoende grip op de business.

Het is nu het moment voor de digitale transitie! De functie van een CFO vereist steeds meer kennis, bevat steeds meer verantwoordelijkheden en stelt hoge eisen aan het proces om te komen tot betrouwbare managementinformatie die voldoet aan de eisen van alle stakeholders. Als CFO wil je samen met je team waarde creëren die bijdraagt aan het versterkenvan de wend- baarheid en weerbaarheid van de organisatie. ValidVision ondersteunt je hierbij!

Met ValidVision beschik je over gevalideerde data, waardoor je als CFO inzicht hebt in de “leaking pipes” van je bedrijfsprocessen. Het stelt je bovendien in staat, met diepgaande budgetterings- en voorspellingsanalyses, de financiële gezondheid en bedrijfs- strategie van je organisatie te ondersteunen en af te stemmen op financiële doelen. Daarbij wordt door ValidVision ook voor de controller veel werk uit handen genomen als het gaat om de basiswerkzaamheden bij het afsluitproces en de validatie van de data. Daardoor kan er meer tijd besteed worden aan die zaken die er echt toe doen. Dit alles resulteert in grip en controle voor de CFO en een substantiële besparing op de compliance kosten.

Start vandaag met een financieel gezond bedijfsleven